AZRAEL

přináší nám příležitost k léčení, k vytvoření celistvosti integrací, abychom mohli dojít k novému vhledu a porozumění, i k nové blaženosti bytí. Azreal nám rovněž přináší pochopení karmických semínek, která leží v našich genetických strukturách, jakož i pocit vnitřní jednoty, sjednocení mužského a ženského aspektu na hlubších rovinách nás samých. Nachází se zde také pocit vnitřního sjednocení, vnitřní jednoty. Azreal nám umožňuje tuto jednotu pochopit. Nepochybně se nám dostává velké milosti. Azreal nám nyní přináší možnost prožít skutečnou radost a štěstí. Může nám také pomáhat pronikat za dualitu a nebát se pocitu oddělenosti, který jsme v minulosti pociťovali. Pomáhá nám podívat se očima druhého a lépe chápat jeho úhel pohledu. Pomáhá nám vyrovnat    se ze smutkem a ztrátou někoho milovaného.

 

Cena: 10ml / 97,-Kč