NATANAEL

se stará o obnovování a přeměnu Země a všech na ní žijících obyvatel ve vyšší úroveň vibrace. Vše podléhá neustálé změně, ale neděje se nic, co by nebylo obsaženo v moudrosti božího plánu. Nad tím láskyplně bdí archanděl Natanael. Síla archanděla Natanaela je dynamická, jako když vypukne jaro. Doprovází nás v současném období přeměny. Jeho působení rozeznáme ve všem, co nově začíná, co se rozšiřuje a chce růst. Natanael nám zprostředkovává rozvoj, evoluci, přeměnu             a poznání. Je to anděl ,,probuzení“.

 

 

Cena: 10ml / 97,- Kč