URIEL

Účinek energie archanděla Uriela je velmi hluboký. Probouzí v nás duchovní sílu k osvobození         od závislostí, projekcí a duchovní pýchy. Ukazuje nám možnosti, jak se opět spojit s Boží silou v nás. Uriel je hlasatelem pravdy a strážcem velkých zasvěcení. Je impulsem, který vysílá do pozemské úrovně proroky, nositele světla a mistry. Vede a řídí hledající na jejich cestě, pomáhá jim získat důvěru v jejich vnitřní duchovní vedení.
Podporuje náš růst, jasnost vidění a intuitivní vnímání.

 

Cena: 10ml / 97,- Kč